Điện thoại hỗ trợ:
GIANG- 0888837017 02973883454

Chuyên mục: Cây mía

Cây mía trên đất U Minh Thượng
Cây mía trên đất U Minh Thượng
Đăng ngày 07-12-2018 22:25:39

Trong vụ mía 2016 – 2017, CASUCO tiếp tục chọn lựa những giống mía mới phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của U Minh Thượng như: K2000, KK3,… Bước đầu, người dân đánh giá cao giống mía mới này vì khả năng nhảy chồi nhiều, mía phát triển xanh tốt hơn so với những giống cũ đã trồng lâu năm (ROC16, Co775, Co715,…) tại địa phương. Ngoài ra, CASUCO còn đầu tư chất điều hòa pH để làm tăng pH đất giúp cây mía hấp thu chất dinh đưỡng được tốt trong vùng đất phèn của U Minh Thượng.


Tất cả có 1 kết quả.

GIANG- 0888837017 02973883454