Điện thoại hỗ trợ:
GIANG- 0888837017 02973883454

Chuyên mục: Nuôi tôm càng xanh

Mô hình nuôi tôm càng xanh
Mô hình nuôi tôm càng xanh
Đăng ngày 06-12-2018 15:21:31

Tôm càng xanh thương phẩm của nông dân được thương lái bao tiêu sản phẩm. Do đó, tôm càng xanh dễ tìm đầu ra và có giá trị kinh tế cao. Mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh vụ lúa đạt năng suất, sản lượng cao đem lại niềm vui cho người nông dân. Hiện nay hầu hết các xã của huyện U Minh Thượng đã nhân rộng mô hình nuôi tôm.


Tất cả có 1 kết quả.

GIANG- 0888837017 02973883454