Điện thoại hỗ trợ:
GIANG- 0888837017 02973883454

ngày 6 tháng 6 năm 2018.

Ngày đăng: 13-11-2018 20:15:37

                             Sau khi website được hoàn thành và đưa vào sử dụng, thì chúng em nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách.       

           

            Đây là đoàn khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Trí Hữu làm trưởng đoàn ( người thứ 2 tính từ đầu vỏ vào)

tham quan ngày 6 tháng 6 năm 2018. 

Chia sẻ:

Bình luận

GIANG- 0888837017 02973883454