Điện thoại hỗ trợ:
GIANG- 0888837017 02973883454

Phản hồi ý kiến của các vị khách đến với VQG UMT qua website

Ngày đăng: 12-11-2018 21:57:27

                             Sau khi website được hoàn thành và đưa vào sử dụng, thì chúng em nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách.       

                            

                 Đây là đoàn khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu ngày 20 tháng 1 năm 2018. Do chị Trương Thị Lợi Em làm chủ đoàn. Sau khi tìm thấy website trên google chị đã liên hệ với chúng em để được hướng dẫn và chị đã bắt đầu trải nghiệm một ngày về rừng U Minh Thượng. 

     

Chia sẻ:

Bình luận

GIANG- 0888837017 02973883454